Överfallslarm.com tillhandahåller överfallslarm och personlarm av högsta kvalité för effektivt skydd mot rån och överfall. Vära larm kan även användas av äldre som trygghetslarm för barn och äldre.

Våra överfallslarm är av unikt hög kvalité och har otroliga 5 års garanti. Tillverkaren Minder från Storbritannien är det enda företaget där som fått sina larm rekommenderade av brittiska polisen. De har fått utmärkelsena ”Secured by Design och Sold Secure Gold Accreditation”.

När du skall välja ett effektivt personlarm eller överfallslarm så har vi bland det bästa på marknanden idag, välkommen med din order online eller tfn!

Fakta om våldtäkt, sexualbrott och överfall i Sverige
År 2014 anmäldes 19 700 sexualbrott mot barn och vuxna, vilket är en ökning med 13 procent mot året innan. Nästan 6 620 av sexualbrotten gällde våldtäkt. Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexualbrott ökat.

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 1,0 procent av befolkningen (16–79 år) att de blivit utsatta för sexualbrott under 2014, vilket motsvarar cirka 76 000 personer. Det är en minskning jämfört med 2013, då 1,3 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under perioden 2005–2011 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå, men de senaste två årens resultat visar på en högre nivå. Nedgången i den allra senaste mätningen gör dock att utvecklingen är svårtolkad.

Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt med upprepad utsatthet. Knappt hälften (42 %) av personerna som blivit utsatta för sexualbrott har blivit det mer än en gång. De flesta (36 %) har blivit utsatta två till nio gånger och en mindre andel (6 %) har blivit utsatta tio gånger eller fler. Antalet händelser uppgår uppskattningsvis till ungefär 282 000, vilket är avsevärt färre än föregående år men mer i nivå med tidigare års resultat

Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser, som blottning, till mycket allvarliga händelser, som våldtäkt. Det är sannolikt att dessa olika typer av sexualbrott skiljer sig åt när det gäller brottsplats och relation till gärningspersonen.

Källa: BRÅ