Gasdrivna larm

Schrill överfallslarm

Detta larm är ett akustiskt larm som tjuter öronbedövande högt och skyddar mot överfall och hotfulla situationer. Kan även användas vid olyckor, sjukdom och nödsituationer samt skydd mot vilda djur.

Aktiveras genom att trycka ner utlösningsknappen på toppen och ljuder då i ca 110 db (vilket är en mycket hög signal). Avaktiveras genom att knappen släpps. Enklare än så kan det inte bli. Schrill ljudlarm kan användas i alla olika väder på grund av att det drivs av gas.

schrill larm
schrill larm