Larm för barn

Överfallslarm för barn

Överfallslarm för barn. Vi presenterar en av de mest innovativa och eleganta överfallslarmen som lanserats under senare år. Passar alla åldrar, särskilt lämplig för barn och ungdomar.

Överfallslarm med 130 db larmljud – pingvin har utvecklats genom omfattande forskning bland fokusgrupper för att producera ett larm vilket är önskvärt och som kan leverera ett effektivt larmljud samtidigt som folk vill bära det.

Överfallslarm for barn
Överfallslarm for barn